Haptotherapie

Haptotherapie leert je om in verbinding te zijn, met jezelf en met een ander. Het maakt daarvoor gebruik van je vermogen om te kunnen voelen. Voor de één gaat het erom die verbinding met zichzelf te versterken, voor een ander kan dat als iets heel nieuws voelen. Deze verbinding kan de ingang bieden om jezelf te zijn, om jezelf serieus te nemen, om te herstellen, om jezelf te leren kennen en het contact met jezelf en anderen te verstevigen. Het is een lichamelijke manier van werken en dat is wat haptotherapie onderscheidt van andere therapieën.

Voelen doe je met je hele lichaam. Je lichaam weet daardoor heel veel. Het laat je vaak letterlijk zien hoe jij in het leven staat. Hoe je omgaat met je relaties, binnen je familie, of bijvoorbeeld op je werk. Veel mensen hebben geen aandacht (meer) voor de informatie die hun lichaam geeft. Ze denken, of hebben geleerd, dat voelen onverstandig is, of egoïstisch, te pijnlijk, of denken daar geen tijd voor te hebben. In de huidige maatschappij wordt het heel normaal gevonden om vooral effectief bezig te zijn, in zo kort mogelijke tijd zaken te realiseren en te rationaliseren. Hierbij is de kans groot dat de gevoelskant in de verdrukking komt, wordt genegeerd of zelfs wordt ontkend.

Dit voorbijgaan aan wat je voelt, aan wat je van binnen weet, kan leiden tot lichamelijke of psychische problemen, tot verstoorde relaties of een (onbegrepen) gevoel van onvrede. Het niet voelen kan daarnaast leiden tot een belemmering in je ontwikkelingsmogelijkheden, het kan je keuzemogelijkheden aan het zicht onttrekken, waardoor de invulling van je leven rijker en zinvoller zou kunnen zijn.

Het bewust worden van jezelf, van jouw behoeften, van je grenzen, of misschien wel van je pijn, en hoe daarmee om te gaan, het luisteren naar jezelf en daar waarde aan te geven, dat is een waardevol en bijzonder proces. Bij dat proces kan ik je begeleiden, in een veilige omgeving. Om te durven voelen en jezelf te ontplooien. Een plek om te zijn wie je bent. Om vervolgens met jezelf de wereld in te gaan.

IMG_0364.JPG