Relatietherapie

In elke relatie gaat het over het contact maken met elkaar. Soms stagneert dat contact, kun je elkaar niet vinden, of lijkt het wel alsof je langs elkaar heen praat. Dit kan spelen tussen partners, maar ook bijvoorbeeld in een ouder-kindrelatie of op de werkvloer. Wanneer dit speelt, dan kan het zinvol zijn om gebruik te maken van relatietherapie.

Wat haptotherapeutische relatietherapie anders maakt dan andere relatietherapieën is, dat de nadruk niet ligt op het bepraten van wat er speelt binnen de relatie. In deze vorm van relatietherapie maken we gebruik van ervaringen die ter plekke zichtbaar maken wat er gaande is binnen de relatie. We gebruiken die ervaringsoefeningen om gevoelens en interactie zichtbaar te maken, om helder te krijgen wat de (on-)mogelijkheden zijn in de relatie en maken we gebruik van oefeningen om te ontdekken en ervaren hoe het anders zou kunnen.

Deze ervaringen zetten verandering in gang. Ze kunnen nieuwe inspiratie en betekenis geven aan de relatie. Maar het kan ook zo zijn dat jullie tot de conclusie komen dat het beter is om de relatie te beëindigen. Het zal hoe dan ook een verrijking zijn.